Μέτρηση ιονισμού σε καυστήρα φυσικού αερίου,ugas.gr_r1.jpg