Συντήρηση καυστήρα

Η ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου ή Υγραερίου είναι μια σοβαρή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η τέλεια και αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου παραγωγής θερμότητας.

Ένας καλά ρυθμισμένος καυστήρας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 30% μείωση της κατανάλωσης.

Η ετήσια Συντήρηση του Καυστήρα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την καλή λειτουργία της εγκατάστασης είναι:

  1. Η διαδικασία της Καύσης που γίνεται στον Καυστήρα
  2. Η μεταφορά θερμότητας από την φλόγα στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου ή της εστίας.

Αυτό το πολύτιμο εργαλείο πρέπει να συντηρηθεί από αδειούχο συντηρητή/εγκαταστάτη καύσης, προκειμένου να επαναλειτουργήσει με οικονομία, ασφάλεια και μειωμένη ρύπανση τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον.

Πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές πετάμε τα σκουπίδια του σπιτιού για ευνόητους λόγους. Το ίδιο πρέπει να φροντίσουμε και τον λεβητά μας. Για αυτό η Συντήρηση του Καυστήρα γίνεται συνήθως μόλις σβήσει τους μήνες Απρίλιο - Μάϊο καθώς δεν υπάρχει ζήτηση για θέρμανση. Τα κατάλοιπα της καύσης είναι ακόμη νωπά και απομακρύνονται πριν γίνουν ένα σώμα με τον λέβητα.Τα κατάλοιπα της καύσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και την διάρκεια ζωής του λέβητα.

Η θερμαντική επιφάνεια του λέβητα ζεσταίνεται επαγωγικά, αφού η φλόγα του καυστήρα δεν ακουμπάει τα τοιχώματα του.

Άρα ένας καθαρός λέβητας ζεσταίνεται ποιό γρήγορα και ο καυστήρας θα εργαστεί λιγότερο χρόνο για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου αν μας ενδιαφέρει η οικονομία, η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του ΚΑΥΣΤΗΡΑ είναι επιβεβλημένη.

Εργασίες που πρέπει να γίνουν:

  • Καθαρισμός του λέβητα για απομάκρυνση των καταλοίπων που επικάθονται στα τοιχώματα και μειώνουν την εναλλαγή θερμότητας.
  • Στεγανοποίηση τυχών διαρροών καυσαερίων.
  • Συντήρηση του Καυστήρα (ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος)
  • Έλεγχος της παροχής καυσίμου.
  • Ρύθμιση της διάταξης μεταφοράς της θερμότητας στο σύστημα.
  • Έναυση, και ρύθμιση της καύσης στο μέγιστο βαθμό απόδοσης.
  • Έλεγχος θερμοστατών, αερισμού, και πυρόσβεσης.
  • Καταγραφή αποτελεσμάτων στο φύλλο έλεγχου καύσης.

Προσοχή!

Xωρίς Φύλλο Ελέγχου Καύσης, την ευθύνη της λειτουργίας ποιός θα την αναλάβει;

Πάντα το απαιτούμε απο τον συντηρητή.

Η Συντήρηση του Καυστήρα γίνεται από αδειούχους τεχνικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής των εργασιών. (Πολύ σημαντικό!)

Η UGAS δεν μαθαίνει στον καυστήρα σου και φυσικά κατά την συντήρηση του καυστήρα δεν θα προσπαθήσει να σου πουλήσει ανταλλακτικά που δεν χρειάζονται.

H UGAS εγγυάται την συντήρηση των καυστήρων που αναλαμβάνει και εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα δεν χρεώνεστε.

Συνεπώς οι καυστήρες μας δεν έχουν βλάβες κατά την διάρκεια του Χειμώνα και οι δεσμοί με τους πελάτες μας είναι άρρηκτοι.

Να απαιτείτε η Συντήρηση του Καυστήρα να γίνεται από τεχνικούς που μπορούν να εκτελούν αυτοτελώς τις εν λόγω εργασίες (σπάνιο!) και ΠΡΟΣΟΧΗ στις προσφορές.

Οι μετρήσεις/ρυθμίσεις γίνονται με τα ακριβέστερα ηλεκτρονικά μέσα ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλότερο αποτέλεσμα.

Στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400 KW επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον μέχρι τώρα συντηρητή σας, καλέστε μας για μια ποιοτική και εγγυημένη λύση.

Απαιτήστε περισσότερα από μια συντήρηση και όχι έναν απλό καθαρισμό.

Η UGas εγγυάται κάθε εργασία της!

 

κάθε λύση για κάθε ανάγκη.

Που αλλού να πας ; μόνο στη UGAS