Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο αποτελεί σταθερή εναλλακτική μορφή ενέργειας.

Η έλευση και η χρήση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα ενεργειακά περιβαλλοντικά δεδομένα της χώρας μας. Το φυσικό αέριο ως καθαρή μορφή ενέργειας, είναι το "ευγενέστερο" προς το περιβάλλον καύσιμο ευρείας χρήσης.

Η χρησιμοποίηση του στις κεντρικές θερμάνσεις, στις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες των ελληνικών μεγαλουπόλεων, πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και, κατά συνέπεια, στην προστασία της υγείας μας και των αρχαιολογικών μνημείων της πατρίδας μας.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο θα μας απαλλάξει από τις ογκώδεις και "βρώμικες" δεξαμενές πετρελαίου και η καθαρότητα του θα εξασφαλίσει στις οικιακές συσκευές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης.

Τα καυσαέρια του είναι ελεύθερα Διοξειδίου του θείου (SΟ2), περιέχουν λιγότερα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟΧ) όπως και μικρότερες ποσότητες Μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η καύση του είναι καθαρή και πρακτικά δεν εκπέμπει Αιθάλη και Αιωρούμενα σωματίδια. 

Η μετατροπή της εγκατάστασης θέρμανσης είναι εύκολη και απλή 

  1. Κάνουμε αίτηση στην ΕΠΑ προκειμένου να μας προμηθεύσει τον μετρητή μας.
  2. Από τον μετρητή ξεκινάει η γραμμή αερίου έως το λεβητοστάσιο (ή κουζίνα ή επίτοιχη μονάδα κ.τ.λ.) βάση μελέτης που έχει εκπονηθεί.
  3. Χωρίς να είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του λέβητα, συνδέουμε τον καυστήρα αερίου με την γραμμή μας.
  4. Τέλος, η ΕΠΑ ελέγχει την εγκατάσταση και έτσι απλά αλλάζουμε καύσιμο.

Δεν χρειάζονται παρεμβάσεις στους σωλήνες της εγκατάστασης ή στα καλοριφέρ.

Είναι απόλυτα ασφαλές.

Ασφάλεια από τη φύση του

Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.

Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις

Τα έργα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου. Ο κανονισμός εσωτερικής εγκατάστασης που εφαρμόζει η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. είναι εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη.

Πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποιείται πάντα τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής.

Ασφάλεια από τις συσκευές

Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

Η UGAS μπορεί να αναλάβει ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος σε λειτουργία εντός των νομοθετημένων ορίων και με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό απόδοσης.

Η UGas προτείνει σε όλες τις μελέτες της να τοποθετείται διάταξη ανίχνευσης διαρροών αερίου.

Η εμπειρία μας στο χώρο του Φυσικού αεριού μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουμε ποιοτικές και εγγυημένες εργασίες "με το κλειδί στο χέρι".

Καλέστε μας να δούμε και να καλύψουμε την δική σας ανάγκη.

 

 

κάθε λύση για κάθε ανάγκη.

Που αλλού να πας ; μόνο στη UGAS