Πως ελέγχουμε την ορθή λειτουργία του θερμοστάτη χώρου

Υπάρχουν 2 ειδών θερμοστάτες.

  1. οι αναλογικοί (επιτρεπτό διαφορικό σφάλμα max 1,5°C).
  2. οι ψηφιακοί (επιτρεπτό διαφορικό σφάλμα max 1°C).

Οι θερμοστάτες είναι και θερμόμετρα ταυτόχρονα, άρα όπου ανάψει το λαμπάκι του (ανεβάζοντας την θερμοκρασία), είναι η στιγμιαία θερμοκρασία του χώρου. Όπου σβήσει (κατεβάζοντας την θερμοκρασία), είναι το διαφορικό του σφάλμα. Εάν αυτό, υπερβαίνει τις παραπάνω τιμές ο θερμοστάτης χρήζει αντικατάστασης.