Προγράμματα Χρηματοδότησης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

NEO - ATOKH ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ του κόστους μετατροπής/εγκατάστασης θέρμανσης σε κάθε κεντρική και αυτόνομη θερμάνση φυσικού αερίου, από την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Η προσφορά ισχύει για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος, που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής φ.α. μέχρι και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016.

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα της εγκατάστασης σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική/Αυτόνομη 

Εγκατεστημένη ισχύς
(kcal/h) 

Χρηματοδοτούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)

    Διάρκεια
Αποπληρωμής

 >=200.000

            12.300€

     3 έτη

 170.000 – 199.999

             9.840€

     3 έτη

 120.000 – 169.999

             7.380€

     3 έτη

 35.0001-119.999

             3.000€

     2 έτη

 <=35.000

1.200€ 

2 έτη   

Όροι προσφοράς
• Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016
• Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
• Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού  προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (18 ή 12 ανάλογα την περίπτωση) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
• Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής.
• Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :
    - Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
    - Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής)
    - Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
    - Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο μεταφοράς υλικών εγκατάστασης αερίου στο χώρο του πελάτη)
    - Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και 3 ημέρες από την ενεργοποίηση.
• Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).